Journalføring

Som autoriseret jordemoder er jeg underlagt Sundhedslovgivningen, jf. Autorisationsloven kapitel 6. I praksis betyder dette, at jeg skal føre journal over mine behandlinger. Journalen indeholder helbredsoplysninger, som er relevante for at give dig den sikreste behandling. Oplysningerne indsamles kun i behandlingsøjemed og indeholder dit fulde navn, dit CPR nummer, dit tlf nummer og din mailadresse.

Jeg har tavshedspligt og er forpligtiget til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt i en periode på 10 år fra det seneste besøg i klinikken jf. Styrelsen for Patientsikkerhed. Du har ret til at få udleveret en kopi af journalen.

Booking af tider sker via bookingsystemet Terapeutbooking, som behandler alle dine persondata forsvarligt, og lever op til kravene fra Persondataforordningen GDPR. Når du booker en tid i systemet vil du blive bedt om at give samtykke til opbevaring af dine persondata.

Er du medlem af Sygeforsikringen “Danmark” indberetter jeg fakturaen elektronisk efter hver behandling.

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine persondata direkte hos Datatilsynet, www.datatilsynet.dk