Fødselsangst

Fødslen er en uforudsigelig rejse, og uforudsigelighed vækker ofte en naturlig angst.

Uanset om du venter dit første barn, eller har født før kan du blive ramt af ubehagelige tanker omkring den forestående fødsel.

”Klarer jeg smerterne? Sker der mit barn eller mig noget under fødslen? Ender det med kejsersnit? Mon jeg brister? Kan jeg klare mit ansvar som mor? Kommer jeg til at føle mig alene og overset? Mister jeg kontrollen? Jeg ønsker et kejsersnit, kan jeg blive nægtet det?”

Disse tanker er helt naturlige at have kortvarigt, da fødslen kan føles som et uoverskueligt bjerg, vi skal bestige, og fordi vores barn er det dyrebareste, vi har. Men tankerne må ikke blive altoverskyggende og stå i vejen for at kunne glæde sig over graviditeten.

For nogle kvinder er det så udfordrende at tænke på fødslen, at de fortrænger at barnet skal fødes. Denne fortrængning gavner naturligvis ikke den kommende fødsel, da de fortrængte følelser ofte dukker op sammen med de første veer, og ikke giver et trygt og roligt udgangspunkt for din fødsel.

Angsten for at føde kan fylde så meget, at graviditeten ikke kan nydes, og dermed opstår der ikke rum for glæde og optimal tilknytning til barnet. Graviditeten bliver dermed en venteperiode på at ”fødslen er overstået”.

Derfor undersøger vi sammen hvad der er årsag til angsten. Når vi kender årsagen, kan angsten håndteres og mødes. At møde en reel angst kræver konkrete redskaber og det er vigtigt at være opmærksom på tankemønstre, så de negative tanker ikke får frit løb. Udgangspunktet for at arbejde med dette er ro, tid, tillid og tryghed. Jeg har stor respekt for den sårbarhed der vokser sammen med moderskabet, og den usikkerhed der opstår, når vi bevæger os ud på en uforudsigelig rejse.

Det er vigtigt at sige, at ingen fødsel er rigtig eller forkert. Målet er at dit barn kommer til verden på den måde der er tryggest og bedst for dig.

Det kan være godt at tænke over:

Hvilken fødemåde føles rigtig for dig? Hvem skal med til din fødsel? Hvordan kan din partner eller fødselshjælper støtte dig bedst muligt? Hvad skal der til før at du kan føle dig tryg?